Sasha, 25 y.o. from Kremenchuk, Poltavs'ka oblast, Ukraine

About: I am Sasha, 25 from Kremenchuk, Poltavs'ka oblast, Ukraine. I am the best

See Liuda profile on the site