Jane, 30 y.o. from Bila Tserkva, Kyivs'ka oblast, Ukraine

About: I am Jane, 30 from Bila Tserkva, Kyivs'ka oblast, Ukraine. Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden!

See Amaliya Grozovskaya profile on the site